Λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS–CoV-2 (COVID-19) Οδηγίες για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια