Προσωπικό

 Ενημερωτικό Έντυπο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΔΡΑΜΑΣ

(να εκτυπώνεται σε booklet)

 

                        ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023

Α/Α

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΕΙΔ/ΤΗΤΑ

ΚΛΑΔΟΣ

1

ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ70 ΕΑΕ

Προϊστάμενος

2

ΚΑΤΡΟΥΔΗ

ΧΡΥΣΗ

ΠΕ60 ΕΑΕ

Εκπαιδευτικών Ειδικής (Προσχολικής)

3

ΚΕΤΑΝΗ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΠΕ71

Εκπαιδευτικών Ειδικής (Δημοτικής)

4

ΜΠΟΚΑΡΗ

ΣΟΦΙΑ

ΠΕ70 ΕΑΕ

Εκπαιδευτικών Ειδικής (Δημοτικής)

5

ΚΟΤΖΑΓΙΩΡΓΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕ60 ΕΑΕ

Εκπαιδευτικών Ειδικής (Προσχολικής)

6

ΚΙΠΡΙΤΣΗ

ΕΙΡΗΝΗ

ΠΕ 23

Ψυχολόγων

7

ΤΑΒΑΝΛΗ

ΧΡΥΣΑ-ΜΑΡΙΑ

ΠΕ23

Ψυχολόγων

8

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕ23

Ψυχολόγων

9

ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΕ23

Ψυχολόγων

10

ΚΑΖΑΚΙΔΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΕ30

Κοινωνικών Λειτουργών

11

ΓΑΙΤΑΝΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕ30

Κοινωνικών Λειτουργών

12

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΕ 30

Κοινωνικών Λειτουργών

13

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΠΕ02 ΕΑΕ

Εκπαιδευτικών Ειδικής (Φιλολόγων)

14

ΚΟΣΜΙΔΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ02 ΕΑΕ

Εκπαιδευτικών Ειδικής (Φιλολόγων)

15

ΜΑΚΕΛΛΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΕ29

Εργοθεραπευθών

16

ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΕ21

Λογοπεδικών

17

ΑΙΝΑΛΟΓΛΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Γραμματέων