Προσωπικό

 Ενημερωτικό Έντυπο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΔΡΑΜΑΣ

(να εκτυπώνεται σε booklet)

 

                        ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 - 2022

α/α

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΛΑΔΟΣ

1

ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ 70

Προϊστάμενος

2

ΚΑΤΡΟΥΔΗ

ΧΡΥΣΗ

ΠΕ 60

Αναπλ. Προϊσταμένη

3

ΛΑΦΤΣΙΔΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΕ 30

Κοινωνική Λειτουργός

4

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΕ 30

Κοινωνική Λειτουργός

5

ΚΥΡΑΤΣΑ

ΙΩΑΝΝΑ

ΠΕ 60.50

Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής

6

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΡΒΑΡΑ

ΠΕ 70 ΕΑΕ

Δασκάλα Ειδικής Αγωγής

7

ΜΑΚΕΛΛΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΕ 29

Εργοθεραπεύτρια

8

ΚΟΣΜΙΔΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ 02.50

Φιλόλογος

9

ΛΑΚΚΟΒΙΚΙΩΤΗ

ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

ΠΕ 23

Ψυχολόγος

10

ΚΑΚΙΛΤΑΚΗ

ΖΗΝΟΒΙΑ

ΠΕ 23

Ψυχολόγος

11

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΕ 30

Κοινωνική Λειτουργός

12

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΠΕ 71

Δασκάλα Ειδικής Αγωγής

13

 ΑΙΝΑΛΟΓΛΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΔΕ

Διοικητικό Προσωπικό