Ανιχνευτικά Εργαλεία

Παιδαγωγική Έκθεση
Συμπληρώνεται για κάθε μαθητή από εκπαιδευτικό ή εκπαιδευτικούς της τάξης που γνωρίζουν καλά το μαθητή (2-3 μήνες).
Σχολική Ετοιμότητα
Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ή και πρώτης σχολικής ηλικίας σε μια προσπάθεια να εκτιμήσει τον αναδυόμενο γραμματισμό. Σκορ μεγαλύτερο από 15/20 δείχνει ότι το παιδί είναι έτοιμο για την πρώτη ανάγνωση. Μικρότερη επίδοση δείχνει ότι είναι ανάγκη να δουλευτούν περισσότερο οι υπολοιπόμενοι τομείς.
Λίστες Ελέγχου Βασικών Δεξιοτήτων
Συμπληρώνεται από Εκπαιδευτικό Προσχολικής ή Πρώτης Σχολικής ηλικίας (Α' & Β' Τάξη Δημοτικού).
Δελτίο Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Καθημερινής Διαβίωσης
Συμπληρώνεται από Εκπαιδευτικό Προσχολικής ή Πρώτης Σχολικής ηλικίας (Α' & Β' Τάξη Δημοτικού).
Ερωτηματολόγιο Αναπτυξιακής Διαταραχής Συντονισμού(DCDQ 07)
Συμπληρώνεται από Γονέα ή Εκπαιδευτικό που γνωρίζει καλά το παιδί (ηλικίας 5 – 15 ετών)
Φύλλο Άμεσης Παρατήρησης Μαθητή - Μαθήτριας
Πρόκειται για μια άτυπη φόρμα παρατήρησης της συμπεριφοράς όλων των παιδιών μέσα και έξω από την τάξη. Επιχειρείται η καταγραφή της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς σε συνδυασμό με τη συχνότητα, την ένταση, τα όσα προηγήθηκαν και ακολούθησαν και τα άτομα που ήταν παρόντα. Περίπου 4-5 συνεχόμενες καταγραφές μπορούν να δώσουν χρήσιμα στοιχεία για την αντιμετώπισή της και την κατάρτιση του Βραχύχρονου Προγράμματος.
Λίστα Ελέγχου Μαθησιακών Δυσκολιών (Ανίχνευση)
Άτυπη κλίμακα ανίχνευσης των Μαθησιακών Δυσκολιών. Όσα περισσότερα χαρακτηριστικά τσεκάρετε τόσο πιο πιθανό είναι το άτοµο να έχει Μαθησιακές ∆υσκολίες ή να ανήκει στην οµάδα υψηλού κινδύνου. Καθώς συµπληρώνετε αυτή τη φόρµα, είναι καλό να έχετε στο µυαλό σας τη συµπεριφορά του ατόµου τους τελευταίους έξι µήνες.
Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών από Εκπαιδευτικούς (ΑΜΔΕ)
Σταθμισμένη κλίμακα ανίχνευσης Μαθησιακών Δυσκολιών. Συμπληρώνεται κατά την εκτίμηση του εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτικών που γνωρίζουν καλά το μαθητή ηλικίας 8-15 ετών. Στη συνέχεια εξάγει το ΜΟ για κάθε κλίμακα και επικοινωνεί με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του ΚΕΣΥ για την ανάδειξη των αποτελεσμάτων.
Ψυχοκοινωνική Προσαρμογή Παιδιών (4-6 ετών). Κλίμακα Εκπαιδευτικού
Σταθμισμένη κλίμακα ανίχνευσης της Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής του μαθητή. Συμπληρώνεται κατά την εκτίμηση του εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτικών που γνωρίζουν καλά το μαθητή ηλικίας 4-7 ετών. Συνολικά μετρά 4 υποκλίμακες οι οποίες σχετίζονται με: α) την  κοινωνική επάρκεια (ικανότητα αλληλεπίδρασης με τους άλλους), β) τη σχολική επάρκεια, γ) τη συναισθηματική του επάρκεια, (να αναγνωρίζει, να δέχεται και να διαχειρίζεται τα συναισθήματα τόσο του ίδιου όσο και των γύρω του) και δ) προβλήματα συμπεριφοράς.
Στη συνέχεια ακολουθεί επικοινωνία με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του ΚΕΣΥ για την ανάδειξη των αποτελεσμάτων.
Ψυχοκοινωνική Προσαρμογή Παιδιών (7-12 ετών). Κλίμακα Εκπαιδευτικού
Σταθμισμένη κλίμακα ανίχνευσης της Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής του μαθητή. Συμπληρώνεται κατά την εκτίμηση του εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτικών που γνωρίζουν καλά το μαθητή ηλικίας 7-12 ετών. Συνολικά μετρά 5 υποκλίμακες οι οποίες σχετίζονται με: α) την  κοινωνική επάρκεια (ικανότητα αλληλεπίδρασης με τους άλλους), β) τη σχολική επάρκεια, γ) τη συναισθηματική του επάρκεια, (να αναγνωρίζει, να δέχεται και να διαχειρίζεται τα συναισθήματα τόσο του ίδιου όσο και των γύρω του), δ) την αυτοαντίληψη (εικόνα που έχει ο μαθητής για τον εαυτό του) και ε) προβλήματα συμπεριφοράς.
Στη συνέχεια ακολουθεί επικοινωνία με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του ΚΕΣΥ για την ανάδειξη των αποτελεσμάτων.
Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών (SDQ-Hel)
Πρόκειται για ένα ευρέος διαδεδομένο ευσύνοπτο ανιχνευτικό εργαλείο διεθνώς. Στην Ελλάδα έχει χορηγηθεί σε εφήβους 11-17 ετών (Γιαννακόπουλος, Τζαβάρα, Δημητρακάκη & Τούντας, 2009), καθώς και σε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές 11-15 ετών (Bibou-Nakou, Markos, Padeliadu, Chatzilampou & Ververidou, 2019). Συμπληρώνεται κατά την εκτίμηση του εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτικών που γνωρίζουν καλά το μαθητή ηλικίας 11-15 ετών. Συνολικά μετρά πέντε υποκλίμακες οι οποίες σχετίζονται με: α) θετική κοινωνική συμπεριφορά, β) υπερκινητικότητα, γ) συναισθηματικά προβλήματα, δ) προβλήματα διαγωγής και ε) προβλήματα με συνομηλίκους.
Στη συνέχεια ακολουθεί επικοινωνία με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του ΚΕΣΥ για την ανάδειξη των αποτελεσμάτων.
Εφαρμογές Διδακτικής Αξιολόγησης και Μαθησιακές Δυσκολίες
 
Μπορείτε να δανειστείτε και να χρησιμοποιήσετε διάφορα πρωτόκολλα αξιολόγησης που διατίθενται στο ηλεκτρονικό βιβλίο της κ. Παντελιάδου.
 
Ερωτηματολόγιο Σωματικής Υγείας 
Συναισθηματική και σωματική υγεία συμβαδίζουν στα παιδιά. Επειδή οι γονείς συχνά είναι οι πρώτοι που παρατηρούν κάποιο πρόβλημα σχετικά με τη συμπεριφορά του παιδιού τους, τα συναισθήματα ή τη μάθηση, μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας να έχει την καλύτερη πιθανή φροντίδα απαντώντας αυτές τις ερωτήσεις.

 

Παρουσιάσεις