Σε άμεση ανταπόκριση του εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (αρ. πρωτ. 39317/ΓΔ4/19-3-2020) ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΚΕΣΥ Δράμας δημιούργησε αυτή τη φόρμα επικοινωνίας για την Υποστήριξη των οικογενειών και μαθητών (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) του Νομού Δράμας. Μέσα από αυτή τη φόρμα, οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες θα μπορούν –αφού συμπληρώσουν τα στοιχεία τους- να αιτούνται διάφορες υπηρεσίες ενημέρωσης και συμβουλευτικής. Τα αιτήματα θα προωθούνται άμεσα στο προσωπικό με την κατάλληλη ειδίκευση και θα ακολουθεί η προσφορότερη επικοινωνία (τηλεφωνική, διαδικτυακή) με τον/την ενδιαφερόμενο, -η το συντομότερο δυνατό.