Αγαπητέ επισκέπτη,

Αποστολή των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) είναι η υποστήριξη όλων των σχολικών μονάδων (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της περιοχής αρμοδιότητάς τους, για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου.

Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Κ.Ε.Σ.Υ. δραστηριοποιούνται στους τομείς :

  • της διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών,
  • της διενέργειας αξιολογήσεων,
  • της σχεδίασης και υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού,
  • της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ.,
  • της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και
  • της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου (N. 4547/2018/Άρθ. 7).

Όλες οι δραστηριότητες των ΚΕΣΥ έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ. Δράμας σχεδιάζει να δραστηριοποιηθεί σε 3 επίπεδα.

1ο: Ενδο-υπηρεσιακή επιμόρφωση για διαμόρφωση συν-αντίληψης του ρόλου του κάθε μέλους του Κ.Ε.Σ.Υ. και ανταλλαγή πληροφοριών για τον ατομικό και συλλογικό ρόλο του καθενός.

2ο: Διοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων με κύριο σκοπό την έγκυρη ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου. Απώτερος σκοπός, η άμβλυνση των προκαταλήψεων που συνδέονται με την αναπηρία, καθώς είναι γνωστό ότι οι προκαταλήψεις επηρεάζουν τη σκέψη και τις πράξεις του ατόμου.

3ο: Υλοποίηση επιμορφώσεων σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων για βέλτιστες διδακτικές πρακτικές (π.χ. Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας) με στόχο την έγκαιρη παρέμβαση ή και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ποικιλομορφίας της σχολικής τάξης στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης. Απώτερος σκοπός, η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και πρόοδος όλων των μαθητών ανεξάρτητα από το οικονομικό, κοινωνικό ή πολιτισμικό τους υπόβαθρο.

Είναι γενικώς παραδεκτό ότι το έργο που ανατίθεται στα Κ.Ε.Σ.Υ. είναι τεράστιο. Ωστόσο, αποτελεί και πρόκληση που θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσα από τη συνεργασία με την τοπική κοινότητα, τα Σχολεία, τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Καλή πλοήγηση!

 Εκ μέρους του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ. Δράμας

 Αλβανόπουλος Γιώργος