Προσωπικό

 Ενημερωτικό Έντυπο Κ.Ε.Σ.Υ.

(να εκτυπώνεται σε booklet)

 

                        ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 - 2021

α/α

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΛΑΔΟΣ

1

ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ 70

Προϊστάμενος

2

ΚΑΤΡΟΥΔΗ

ΧΡΥΣΗ

ΠΕ 60

Αναπλ. Προϊσταμένη

3

ΛΑΦΤΣΙΔΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΕ 30

Κοινωνική Λειτουργός

4

ΚΙΠΡΙΤΣΗ

ΕΙΡΗΝΗ

ΠΕ 23

Ψυχολόγος

5

ΑΡΜΕΝ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΠΕ 60.50

Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής

6

ΘΩΙΔΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΕ 70 ΕΑΕ

Δασκάλα Ειδικής Αγωγής

7

ΣΑΒΒΙΔΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

ΠΕ 21

Λογοπεδικός

8

ΓΟΥΛΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ 02.50

Φιλόλογος

9

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟΥΛΑ

ΠΕ 30

Κοινωνική Λειτουργός

10

ΧΑΤΖΙΚΑ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΠΕ 23

Ψυχολόγος

11

ΚΑΚΙΛΤΑΚΗ

ΖΗΝΟΒΙΑ

ΠΕ 23

Ψυχολόγος

12

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΕ 30

Κοινωνική Λειτουργός

13

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΠΕ 71

Δασκάλα Ειδικής Αγωγής

14

     

Συμβουλευτική & Επαγγελματικός

Προσανατολισμός

15

     

Διοικητικού Προσωπικού