Πρόσκληση για συμμετοχή σε Διαδικτυακή Εσπερίδα - Συζήτηση