Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Με δεδομένο ότι την τρέχουσα σχολική χρονιά δεν έχει καλυφθεί στην Υπηρεσία μας η θέση του εκπαιδευτικού που είναι αρμόδιος για Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, σάς παραπέμπουμε σε δύο εξαιρετικές κι ενημερωμένες σελίδες αντίστοιχων Υπηρεσιών: