Η καλλιέργεια της Αυτοεκτίμησης στα εργαστήρια δεξιοτήτων